INFOGRAFIES CENTRALS ELÈCTRIQUES

Us deixo amb unes infografies creades per Endesa que expliquen com funcionen diferents tipus de centrals vistes a classe.

CENTRAL TÈRMICA

Clica al damunt per veure l’animació

CENTRAL NUCLEAR

Clica al damunt per veure l’animació

CENTRAL HIDRÀULICA

Clica al damunt per veure l’animació

View this document on Scribd

Anotació

Casa a dibuixar en perspectiva cavallera.

 

cc_221110_01-940x626

Àtoms: interrogant la matèria.

Vídeo del programa “quèquicom” que ens parla de molts dels interrogants que encara els cièntifics estan estudiant.

Clica al damunt per veure el vídeo

La escala del universo en prezi

1000n 10n Prefijo Símbolo Escala corta Escala larga Equivalencia decimal en los Prefijos del Sistema Internacional Asignación
10008 1024 yotta Y Septillón Cuatrillón 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1991
10007 1021 zetta Z Sextillón Mil trillones 1 000 000 000 000 000 000 000 1991
10006 1018 exa E Quintillón Trillón 1 000 000 000 000 000 000 1975
10005 1015 peta P Cuatrillón Mil billones 1 000 000 000 000 000 1975
10004 1012 tera T Trillón Billón 1 000 000 000 000 1960
10003 109 giga G Billón Mil millones / Millardo 1 000 000 000 1960
10002 106 mega M Millón 1 000 000 1960
10001 103 kilo k Mil / Millar 1 000 1795
10002/3 102 hecto h Cien / Centena 100 1795
10001/3 101 deca da Diez / Decena 10 1795
10000 100 ninguno Uno / Unidad 1
1000−1/3 10−1 deci d Décimo 0,1 1795
1000−2/3 10−2 centi c Centésimo 0,01 1795
1000−1 10−3 mili m Milésimo 0,001 1795
1000−2 10−6 micro µ Millonésimo 0,000 001 1960
1000−3 10−9 nano n Billonésimo Milmillonésimo 0,000 000 001 1960
1000−4 10−12 pico p Trillonésimo Billonésimo 0,000 000 000 001 1960
1000−5 10−15 femto f Cuatrillonésimo Milbillonésimo 0,000 000 000 000 001 1964
1000−6 10−18 atto a Quintillonésimo Trillonésimo 0,000 000 000 000 000 001 1964
1000−7 10−21 zepto z Sextillonésimo Miltrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 001 1991
1000−8 10−24 yocto y Septillonésimo Cuatrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001 1991

Clica al damunt per veure el prezi

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.